Anlita en målare för fasadmålning i Stockholm

Ska ni måla om huset och kanske även byta kulör? Anlita då en målare i Stockholm som är specialiserad på fasadmålning. Här kommer några praktiska tips.

Visst vill man att huset ska se fint ut och vara målat i en vacker kulör, men färgen på fasaden är först och främst till för att skydda huset och förhindra att regn och fukt letar sig in. Därför ska man inte vänta för länge med att måla om fasaden, ungefär vart tolfte år brukar vara lagom. 

Hur ofta huset behöver målas beror på vilken färgtyp det är målat med, men även hur pass utsatt det är för väder och vind. Det bästa är därför att varje år kontrollera fasaden för att veta om den behöver underhållas eller målas om. Ibland räcker det med en fasadtvätt och att man åtgärdar mindre sprickor.

Detta gör en målare vid fasadmålning

Underarbetet är enormt viktigt vid fasadmålning, detta för att färgen ska få fäste och kunna skydda fasaden. Slarvar man med det måste huset snart målas om igen. Det första målaren gör är att skrapa hela fasaden för att få bort all lös färg. Finns det brädor som är dåliga och exempelvis är angripna av röta, byter man ut dessa.

Hela fasaden tvättas med målartvätt för att få bort eventuella luftföroreningar, pollen, alger, mossa och mögel. Har man bytt ut virke oljas det in för att bli motståndskraftigt mot regn och fukt. Hela fasaden grundmålas och sedan lägger man på två lager med fasadfärg. En professionell målare låter färgen torka ordentligt mellan varje strykning.

Målaren kan hjälpa till att hitta rätt kulör  

De flesta väljer samma kulör som det var tidigare när de målar om huset. Vet man inte vilket färgnummer kulören har kan man fråga målaren. Är man sugen på att byta kulör kan målaren också komma med tips och råd. Bäst brukar det bli om man tar hänsyn till tidsepok och arkitektur, men även andra hus i samma område.

I vissa fall kan man behöva ett bygglov för att byta kulör. Det gäller främst hus som ligger inom detaljplanerade områden eller fastigheter som har ett stort kulturellt värde. Är man osäker på vilka bestämmelser som gäller är det bäst att fråga stadsbyggnadskontoret i Stockholm. Ibland kan de också ta fram förslag på passande färgkulörer.

Så mycket kostar det att anlita en målare i Stockholm för fasadmålning

Hur mycket det kostar att anlita en målare i Stockholm för att måla om huset beror på fastighetens storlek och hur omfattande grundarbetet är. För att få fram ett pris måste man be om en offert. En seriös målare kommer ut på ett kostnadsfritt besök och undersöker huset vid en offertförfrågan. Detta för att lättare kunna uppskatta arbetets omfattning.

I Stockholm finns det gott om målerifirmor att välja på och det kan löna sig att ta in flera offerter och jämföra priser. Men det är viktigt att man också anlitar en seriös målare som inte slarvar med grundarbetet. Kontrollera målaren genom att ta referenser och fråga även om målaren lämnar garanti på sitt arbete. 

Publicerat den
Kategoriserat som Målare