Försvarsadvokat i Stockholm

Den som blir misstänkt och anklagad för att ha begått ett brott, har rätt till juridiskt stöd och hjälp och kan anlita en försvarsadvokat i Stockholm.

En försvarsadvokats roll i ett brottmål utsätts ibland för vilseledande kritik. “Hur kan man försvara en mördare?” kan man ibland få höra. Den som uttalar sig på det sättet har inte förstått en försvarsadvokats uppgift. Hon eller han är ingen moralpolis utan ska se till att en anklagad får det stöd som behövs i en förundersökning eller en efterföljande rättsprocess. Någon folkdomstol har vi inte!

Vad är då en försvarsadvokats uppgift? Ett brottmål inleds med en förundersökning och polisutredning. Den misstänkte har rätt till en försvarsadvokat under hela processen och advokaten utses av en domstol, men en misstänkt kan begära att en speciell advokat utses. Advokatens uppgift är att granska den bevisning som läggs fram av en åklagare. Och naturligtvis ska advokaten ta fram uppgifter som talar för den åtalades sak.

Försvarsadvokat i Stockholm – rätt påföljd

Många åtalade kommer till en rättssal för första gången. Att träda in i en sådan sal och möta okända människors blickar kan vara ytterst obehagligt. En känsla av att vara dömd på förhand kan lätt infinna sig. Men den åtalade ska känna sig trygg med att få en rättvis bedömning och det stödet ger bland andra försvarsadvokater i Stockholm.

En försvarsadvokat informerar på förhand den åtalade om gången i en domstol och vilka kritiska moment som kan inträffa vid exempelvis ett förhör. Oavsett hur skicklig försvarsadvokaten än är, kan utslaget bli att en åtalad bedöms skyldig. Men straffet eller påföljden måste vara rimligt i förhållande till det begångna brottets allvar. Om försvarsadvokaten anser att den åtalade är skyldig, läggs stor vikt vid att lägga fram argument för en så lindrig och rättvis påföljd som möjligt.

Publicerat den
Kategoriserat som Jurist